AdBlue

Δείτε Το Προϊόν

Topsystem Adblue

O όμιλος εταιρειών Topsystem πρωτοπόρος πάντα στις τεχνολογικές εξελίξεις των οχημάτων ως προς την προστασία του περιβάλλοντος έχει επενδύσει την τελευταία πενταετία σε δυο υπερσύγχρονα βυτία αποκλειστικής διανομής Ad blue. Είναι εξοπλισμένα με τα τελευταία συστήματα ελέγχου μέτρησης του AdBlue όπως και με ηλεκτρονική μέτρηση η οποία συνοδεύεται πάντα με δείγμα σε σφραγισμένο μπουκάλι για την καλύτερη διασφάλιση της ποιότητας.

Τα 2 βυτιοφόρα οχήματα AdBlue έχουν εγκεκριμένο σύστημα πλήρους μέτρησης χιλιόλιτρων και παραδίδει με ακρίβεια τα λίτρα που ζητούνται. Εκδίδεται απόδειξη παράδοσης και εν συνεχεία τιμολόγιο από την εταιρεία. Με αυτό τον τρόπο κρατάμε την ακεραιότητα των συναλλαγών μας σε ασφαλή, ποσοτικά και ποιοτικά επίπεδα και σας παρέχουμε μια ολοκληρωμένη διαδικασία παράδοσης AdBlue σύμφωνα με όλα τα Ευρωπαϊκά standards. Έχοντας πάντα ως κύριο μέλημά μας την προστασία του περιβάλλοντος την εξυπηρέτηση των πελατών μας και την υποστήριξη της τεχνολογικής ανάπτυξης, έχουμε επενδύσει την τελευταία τετραετία πάνω από 400000 ευρώ μόνο για την διανομή του προϊόντος AdBlue. Ο όμιλος Topsystem είναι έτοιμος να σας υποστηρίξει με τον άμεσο εφοδιασμό AdBlue σε μεγάλες ποσότητες και την πλήρωση των δεξαμενών στον χώρο σας.

Τι είναι το AD BLUE:

Το AdBlue είναι ένα άχρωμο υγρό που χρησιμοποιείται στο σύστημα ανάφλεξης του αυτοκινήτου (SCR), για να μειώνονται οι εκπομπές των επιβλαβών ουσιών από τον πετρελαιοκινητήρα. Τα πρότυπα εκπομπής καυσαερίων Euro 4 ενεργοποιήθηκαν στην Ευρώπη το 2005. Αυτή η νομοθεσία απαιτεί μείωση των εκπομπών οξειδίων αζώτου από το τρέχον επίπεδο των 5.0 στα 3.5 g/k Wh. Τα πρότυπα Euro 5 που ενεργοποιήθηκαν το 2008 έχουν μειώσει το επιτρεπτό επίπεδο ακόμα περαιτέρω σε 2.0 g/k Wh. Προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα πρότυπα , οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές οχημάτων έχουν συμφωνήσει σχετικά με τη νέα τεχνολογία SCR (Selective Catalytic Reduction – Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή). Έτσι γεννήθηκε και το Adblue – ένα διάλυμα ουρίας υψηλής καθαρότητας – σαν παράγοντα αναγωγής. Η τεχνολογία SCR χρησιμοποιείται ήδη στην νέα γενιά Euro 6 των βαρέων και επιβατικών οχημάτων.

Πως λειτουργεί το SCR ;

Με τη μέθοδο SCR, οι υψηλές εκπομπές NOX που παράγονται από την βέλτιστη αποδοτικότητα στην καύση της μηχανής, αντιμετωπίζονται με έναν καταλυτικό μετατροπέα. Αυτή η διαδικασία απαιτεί την προσθήκη του AdBlue. Ένας ακριβώς καθορισμένος όγκος AdBlue ψεκάζεται από το ακροφύσιο στη ροή της εξάτμισης, όπου υδρολύεται αρχικά και αναγκάζει έπειτα τα οξείδια αζώτου (NOX) να μετατρέπονται σε άζωτο (Ν) και νερό (H2O) στον καταλυτικό μετατροπέα. Το AdBlue είναι ο ιδανικός τρόπος να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της τεχνολογίας SCR και να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα επίπεδα εκπομπών καυσαερίων.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το AdBlue:

1.Το AdBlue είναι ένα μη τοξικό διάλυμα ουρίας, που λειτουργεί σαν αναγωγικός παράγοντας των καυσαερίων στην τεχνολογία SCR, για τα οχήματα που χρησιμοποιούν diesel.

2.Το AdBlue είναι φιλικό προς το περιβάλλον και ταξινομημένο σαν διάλυμα στην χαμηλότερη κλάση 1 ρύπανσης του νερού (Γερμανία).

3.Από χημικής πλευράς, το AdBlue είναι ένα διάλυμα ουρίας 32,5% υψηλής καθαρότητας και η σταθερή του ποιότητα εξασφαλίζεται από τον κανονισμό DIN 70070.

4.Το AdBlue αποτελείται κυρίως από νερό (περίπου 67,5% νερό και 32,5% ουρία). Έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση στο σύστημα ανάφλεξης του αυτοκινήτου (σύστημα SCR).

5.Το AdBlue διαθέτει το δικό του ντεπόζιτο στο αυτοκίνητο και η πλήρωσή του πραγματοποιείται μέσω ενός ξεχωριστού σωλήνα πλήρωσης που βρίσκεται πίσω από το πορτάκι του ρεζερβουάρ. Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται η στάθμη του AdBlue και σας ενημερώνει όταν χρειάζεται επαναπλήρωση.

6.Η σταθερή ποιότητα του AdBlue διασφαλίζεται μόνον αν το διάλυμα παράγεται εκτός της παραγωγικής διαδικασίας της ουρίας, και, στη συνέχεια, αποθηκεύεται και διανέμεται βάσει των οδηγιών της CEFIC.

Πλεονεκτήματα-πως μπορείτε να ωφεληθείτε από το AdBlue.

1.Οικονομία καυσίμων έως 6% .

2.Βελτιστοποιημένη καύση στην μηχανή και αύξησή της αποδοτικότητας του κινητήρα. 

3.Προστασία του ανθρώπου από τοξικές ουσίες που παράγονται από την καύση του πετρελαίου στον κινητήρα.

4.Μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, του οξυγόνου που αναπνέουμε και των ανθρώπων ιδιαιτέρως παιδιών και ηλικιωμένων. :

Έλεγχος και πλήρωση του AdBlue

Ελέγχετε τη στάθμη του AdBlue τακτικά και συμπληρώνετε υγρό, αν στην οθόνη του οδηγού εμφανιστεί το μήνυμα χαμηλής στάθμης AdBlue. Το σύστημα ελέγχου εκπομπών καυσαερίων παρακολουθεί διαρκώς τη στάθμη, την ποιότητα και τη δοσολογία του AdBlue. Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα. Το συνεργείο μπορεί να συμπληρώσει AdBlue κατά το σέρβις του αυτοκινήτου, ωστόσο μπορείτε να το συμπληρώσετε και εσείς αν χρειάζεται. Ανάλογα με το στυλ οδήγησης, την εξωτερική θερμοκρασία και τη θερμοκρασία λειτουργίας του συστήματος, η πλήρωση πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί αρκετές φορές ανάμεσα στα σέρβις. Η πλήρωση του AdBlue πραγματοποιείται μέσω ενός ξεχωριστού σωλήνα που βρίσκεται πίσω στο πορτάκι του ρεζερβουάρ ή μπροστά στην περιοχή του κινητήρα κάτω από το καπό. Ανοίξτε την μπλε τάπα του μικρότερου σωλήνα πλήρωσης που προορίζεται για το AdBlue. Συμπληρώστε AdBlue. Μη γεμίζετε υπερβολικά το ντεπόζιτο.

Τι πρέπει να προσέχετε:

Αν το δοχείο AdBlue αδειάσει εντελώς, η εκκίνηση του αυτοκινήτου για κάποια μοντέλα δεν θα είναι πλέον εφικτή. Για να μπορέσει το αυτοκίνητο να τεθεί ξανά σε λειτουργία, πρέπει στο δοχείο να συμπληρώσετε AdBlue συγκεκριμένης ποιότητας, στην ελάχιστη ποσότητα που αναγράφεται στην οθόνη του οδηγού. Συνιστάται να μην αφήνετε το δοχείο να αδειάσει εντελώς και να το ανεφοδιάζετε έγκαιρα. Το AdBlue πρέπει να αποθηκεύεται στο αρχικό του δοχείο, το οποίο είναι καλά κλειστό, σε θερμοκρασία μεταξύ -11 °C και 30 °C. Το υγρό δεν πρέπει να φυλάσσεται σε σημείο που εκτίθεται άμεσα στο ηλιακό φως. Όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, λάβετε υπόψη σας ότι το υγρό παγώνει στους -11 °C.

Αξιοπιστία 

O οργανισμός VDA έχει αναθέσει μέσω συνεργατών της στην νότια Ευρώπη και την Ελλάδα την Topsystem Services για την διανομή AdBlue με τον διακριτικό τίτλο WegBlue . Η Topsystem εξασφαλίζει τον ανεφοδιασμό του νέου προσθέτου σε όλη την Ελλάδα με τα δυο υπερσύγχρονα βυτία 25.000 λίτρων, εφοδιασμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα μέτρησης και παράδοσης του AdBlue στον χώρο του καταστήματος σε μεγάλες ποσότητες. Το AdBlue της Topsystem τροφοδοτείται επίσης σε μικρότερες συσκευασίες των 1000 λίτρων 20L , 10L και 5L.

Greek