Πιστοποίηση Ποιότητας

Πιστοποίηση ISO

Όλα τα προϊόντα που διακινούν οι εταιρίες πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις νομιμότητας. Είναι καταχωρημένα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος, συνοδεύονται υποχρεωτικά με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά MSDS, Data Sheets, συμφώνα με τις τελευταίες οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις τελευταίες προδιαγραφές και approvals για τα περισσότερα οχήματα. Η Τοψής ΑΕ κατοχύρωσε τον Δεκέμβριο του 2019 την πιστοποίηση ISO 9001/2015.

ISO-600x366
iso
Greek